Kjo eshte Kosovɑ/ Dɑrdɑn Krivɑqɑ i lir pas 8 muajsh, Mɑrigonɑ ne dheGjykata Themelore në Ferizaj ka shpal][lur aktgjyk][im dënues ndaj të aku][zuarit Dardan Krivaqa.Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësja e çështjes Hakile Ilazi, i akuzuari Krivaqa u dënua me 8 muaj burgim për veprën penale “Detyrimi” nga neni 267, parag][rafi 1 të Kodit Penal, raporton “Betimi për Drejtësi”.

I akuzuari po ashtu është obligu[]r që të pag[]uajë edhe paushallin gjyqësor prej 20 euro, si dhe 30 euro për kompensimin e viktimave të krimit.

Sipas aktakuzës, më 14 nëntor 2012, rreth orës 16:20, në rrugën “12 Qershori” në Ferizaj, me qëllim që vetes t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme, me forcë dhe me kërcënim serioz e kishte detyruar të dëmtuarin Besnik Qorolli që të veprojë në dëm të pasurisë së tij.

Aktakuza thotë se përmes kërcë][nimit se “kam me të mbyt ty, nënën dhe babain nëse nuk më jep para”, kishte shkaktuar shqetësim dhe ankth te i dëmtu[]ari dhe i njejti ishte detyruar që të veprojë kundër pasu][risë së tij dhe të pandehurit t’i japë këpucët, dy Play Station dhe gjëra tjera të ndryshme materiale.

Me këtë, akuz[]ohet se ka kryer veprë[]n pen[]ale “Detyrimi” nga neni 267, paragrafi 1 të Kodit Penal./BetimipërDrejtësi

JU FTOJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT per pamjet ekzlusive

Leave a Reply

Your email address will not be published.